Cadrul fizico-geografic

VEGETATIA

Vegetația comunei Viișoara se încadrează în seria de zonalitate vest-europeană , zonă nemorală, subzona stejaretelor mezofile.


FAUNA

Mamiferele sunt reprezentate în principal de rozătoare dintre care amintim: șoarecele gulerat, veverița, diversi pârși-pârșul mare, pârșul cu coadă stufoasă, pârșul de alun, pârșul de stejar, căprioara, vulpea, viezurele, mistrețul.
Dintre păsări frecvent se întâlnesc: porumbelul sălbatic, turtureaua, cucul, ciocănitoarea, acvila mică, fazanul.

 

SOLURILE

Pe teritoriul Comunei Viișoara se dezvoltă o gama destul de diversificată de tipuri de soluri.
Cea mai mare răspândire o au însă solurile argiloluviale, în principal solurile brune luviale, suprafețe apreciabile sund deținute de solurile gleice, pseudogleice și negre clinohidromorfe din clasa solurilor hodromorfe

Înapoi


Chestionare

Ce parere aveți de site-ul primăriei?

Îmi place

Nu îmi place

Votează